ඉරිදා, 22 මාර්තු 2020 13:37

දුවේ පුතේ කොවිඩ්-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙමු. Featured

දුවේ පුතේ මේ දිනවල සීග්‍රයෙන් පැතිරෙන කොවිඩ් (COVID) -19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට පහත සඳහන් ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග පිළිපදිමු.
තව දුරටත් තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න.
logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.