සදුදා, 11 මාර්තු 2019 06:02

e - නාද (10, 11 ශ්‍රේණි - පෙරදිග සංගීතය සඳහා) Featured

e නාද සංගීත මෘදුකාංගය e-තක්සලාවෙන් පිදෙන සංගීතමය තිළිණය10 - 11 ශ්‍රේණිය පෙරදිග සංගීතය
e - තක්සලාව අපෙන් තවත් සුවිශේෂී අධ්‍යාපන මෙහෙවරක්...
eNada Music App
එකතු වෙන්න... රසවිඳින්න... දැනුම බෙදා ගන්න...
Get it on Google Play17233 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.