බදාදා, 24 ඔක්තෝබර් 2018 21:52

නැණස ආදර්ශ පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර Featured

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සූදානම්වන දරු දැරියන්ට ඔබේ විභාග ජයග්‍රහණය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඔබවෙත තිළිණකරන පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා සහිත වීඩියෝ සඳහා පිවිසෙන්න. .පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලා සදහා පිවිසෙන්නරැඳී සිටින්න e-තක්සලාව සමගින්.

"e-තක්සලාව" වෙත පිවිස විෂය අන්තර්ගත ලබාගෙන, ඔබගේ විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵලය දක්වා ඇති මග පැහැදිලි කරගන්න.

21265 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.