බදාදා, 10 අප්‍රේල් 2019 00:00

2019 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට අත්වැලක් Featured

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට සූදානම් වන සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් පසුගිය වසර කිහිපයක ලබා දුන් ප්‍රශ්න පත්‍ර දැන් ඔබට "e-තක්සලාව" තුළින් ලබා ගත හැකිය. "e-තක්සලාව" වෙත පිවිස එම ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබාගෙන, ඔබගේ විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵලය දක්වා ඇති මග පැහැදිලි කරගන්න.

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න.

2018 පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුලත් කර ඇත. ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටි (marking schemes) ලගදීම .............


166449 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.